ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                    27. november 2018 nr 1

 

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.40

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osales: 60 õpetajat-ringijuhti ja 2 õpilasesinduse liiget. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 8 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

  1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilase üleviimine järgmisesse klassi – Sille Arust

  2. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust

  3. Puudulikud hinded I trimestril – Sille Arust

  4. Õpetajate eneseanalüüsi tagasiside – Sille Arust ja Margus Veri

  5. Informatsioon – Margus Veri

 

ÕN 27. november 2018 nr 1

I trimestri lõpetamine

ÕN 12. märts 2019 nr 2

II trimestri lõpetamine

ÕN 7. juuni 2019 nr 3

III trimestri lõpetamine

ÕN 17. juuni 2019 nr 4

9. klasside lõpetamine ja täiendava õppetöö sooritamine

ÕN 31. august 2019 nr 5

Õppeaasta lõpetamine ja täiendava õppetöö sooritamine