Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava aastateks 2019-2021

Sisukord

Üldandmed ja lühikirjeldus 2

Sissejuhatus 3

Arengukava koostamise põhimõtted 3

Visioon ja missioon 3

Arengukava eesmärgi ja põhisuunad 4

Peamised arengusuunad ja eesmärgid 4

Tegevuskava 2019-2020 4

Arengukava ülevaatamise ja uuendamise kord 13

Üldandmed ja lühikirjeldus

Kooli nimi: Pärnu Ülejõe Põhikool

Kooli asukoht: Tallinna mnt 40a, Pärnu 80010

Telefon/faks: 44 47 180; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Kodulehekülg: www.ylejoe.parnu.ee

Pärnu Ülejõe Põhikool on põhiharidust andev munitsipaalõppeasutus.

2017/18 õppeaastal uuendati kooli õppekava, sh hindamisjuhendit ja kodukorda. Samal õppeaastal liitus kool programmiga “Ettevõtlik Kool” ning seoses sellega uuendatakse arengukava ja sisehindamise läbiviimist terviklikumaks.

Hetkeanalüüs on toodud dokumendis “Sisehindamise aruanne 2016-2018”.

 

Loe edasi  (GD)