Pärnu Ülejõe Põhikool
Tallinna mnt 40a, Pärnu, 80010
Tel +372 444 7180
E-mail: kool@ylejoe.parnu.ee
Huvijuht: helena@ylejoe.parnu.ee
Spordivõistlused: enev@ylejoe.parnu.ee
Vilistlaskoor: maimu@ylejoe.parnu.ee