lkk logo

Pärnu Ülejõe Põhikool võeti 4. veebruaril 2019 vastu Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku. 

Kõiki Liikuma Kutsuvaid Koole, olgu nad nii erinevad kui tahes, ühendab üks ja sama soov:

pakkuda oma koolis õppivatele lastele koolipäeva jooksul paremaid liikumisvõimalusi ja sestap ka suuremat koolirõõmu.

Oma koolis oleme läbi teinud kooli eneseanalüüsi, paika pannud tegevusplaani üheks õppeaastaks. Kevadest 2019 algasid meie algklassi õpilastele liikumisvahetunnid, mida viisid läbi koolituse läbinud mängujuhid 7. klassidest. Mänguvahetundide traditsioon on jätkunud ka käesoleval õppeaastal. Linna poolt on eraldatud meie koolile toetus välijõusaali välja ehitamiseks.

Kevadel alustati ka liikuma kutsuva kooli programmi laiemat tutvustamist kogu kooliperes alustades õpetajatest ja õpilastest ning lõpetades lapsevanematega. Õppeaasta lõpus läbisid pea kõik õpetajad aktiivse ainetunni teemalise koolituse.

Pärnu Ülejõe Põhikoolina oleme aktiivne LLK võrgustikuliige ja osaleme kokku kutsutavatel seminaridel ning kohtumistel.

Liikuma kutsuva kooli programmi aitab läbi viia selleks ellu kutsutud meeskond kuhu kuuluvad: õppejuht, huvijuht, aineõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja ja õpilaste esindaja.