ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEKU  PROTOKOLL                        30. august 2019 nr 6

 

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.20

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal: 64 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus:  6 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisse klassi – Sille Arust

2. Põhikooli lõpetamine puuduliku aastahindega – Sille Arust

3. HEV-õpilased ja kasvatustöö kokkuvõte 2018/2019. õppeaastal – Eevi Palu

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEKU  PROTOKOLL                        17. juuni 2019 nr 5

 

Algus kell 12.10, lõpp kell 12.45

Juhataja: Margus Veri

Protokollija; Diana Kiilu

Kohal: 50 õpetajat-ringijuhti ja 1 õpilasesinduse liige. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus:  18 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisesse klassi – Sille Arust
 2. Põhikooli lõpetamine puuduliku aastahindega – Sille Arust
 3. Põhikooli lõpetamine kiituskirjaga ja ainekiituskirjaga tunnustamine – Sille Arust
 4. Täiendava õppetöö määramine 9. klassi õpilasele, klassikursuse kordama jätmine – Sille Arust

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEKU  PROTOKOLL                        7. juuni 2019 nr 4

 

Algus kell 12.20, lõpp kell 13.20

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal: 53 õpetajat-ringijuhti ja 1 õpilasesinduse liige. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus:  15 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte III trimestri õppetööst – Sille Arust
 2. III trimestri käitumishinded ja noomitused – Sille Arust
 3. Järgmisesse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine – Sille Arust
 4. Käitumise aastahinded – Sille Arust

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                          22. mai  2019 nr 3

 

Algus kell 11.00, lõpp kell 11.15

Juhataja: Eevi Palu

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal:   õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus:    õppenõukogu liiget,   neist mõjuvatel põhjustel

 

PÄEVAKORD:

 1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine – Eevi Palu

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                      13. märts 2019 nr 2

 

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.30

Juhataja: Sille Arust

Protokollija: Mari-Liis Kirss

Osalesid: 49 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 19 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte II trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust

 2. Puudulikud hinded II trimestril – Sille Arust

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                    27. november 2018 nr 1

 

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.40

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osales: 60 õpetajat-ringijuhti ja 2 õpilasesinduse liiget. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 8 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilase üleviimine järgmisesse klassi – Sille Arust

 2. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust

 3. Puudulikud hinded I trimestril – Sille Arust

 4. Õpetajate eneseanalüüsi tagasiside – Sille Arust ja Margus Veri

 5. Informatsioon – Margus Veri

 

ÕN 27. november 2018 nr 1

I trimestri lõpetamine

ÕN 12. märts 2019 nr 2

II trimestri lõpetamine

ÕN 7. juuni 2019 nr 3

III trimestri lõpetamine

ÕN 17. juuni 2019 nr 4

9. klasside lõpetamine ja täiendava õppetöö sooritamine

ÕN 31. august 2019 nr 5

Õppeaasta lõpetamine ja täiendava õppetöö sooritamine