ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                    19. oktoober 2020 nr 1

 

Algus kell 8.50, lõpp 9.00

Koosoleku juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osalesid: 60 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudusid: 15 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

  1. Hoolekogu liikme valimine – Margus Veri