MTÜ PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI TOETAJAD STIPENDIUMI STATUUT

1.  Käesolev statuut sätestab MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad stipendiumi eesmärgi, taotlemise ja määramise põhimõtted.

2.  MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad stipendiumi eesmärgiks on innustada õpilasi parematele tulemustele õppetöös, klassivälises tegevuses, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel.

3. Antakse välja tulemus- ja toetusstipendiume.

4.  Välja antavate stipendiumite saajate arv sõltub stipendiumikomisjoni kinnitatud taotluste arvust.

5.  Stipendium määratakse Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilastele taotluste alusel.

6.  Stipendiume võib õpilasele taotleda:

     6.1. õpilane ise;

     6.2. klassijuhataja, aineõpetaja, kooli töötaja;

     6.3. koolisisesed organisatsioonid ja ühendused.

7.  Stipendiume määrab Pärnu Ülejõe Põhikooli stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad aineühenduste juhid ja juhtkond.

8.  Stipendiumite arv ühe õpilase suhtes ei ole piiratud.

9.  Stipendiumi suurus on määratud ühikutes. Ühiku rahaline väärtus tuleneb olemasolevatest rahalisest vahenditest.

10. Premeerimisstipendium määratakse järgmiselt:

  • 4. klassi lõpul õpilastele, kellel kõik trimestrihinded 2.-4. klassi jooksul on "5";
  • 5.-8. klassi õpilastele, kes õpivad ainult hindele "5" (aastahinded);
  • põhikooli lõpetajale, kelle lõputunnistusel on ainult "5";
  • õpilastele ainealaste saavutuste eest iga kooliastme (3., 6., ja 9. klass) lõpus vastava aine õpetajate ettepanekul.

11. Toetusstipendiumi saab taotleda õppeaasta jooksul õpilastele, kelle õppetööd ja/või arengut takistavad majanduslikud, tervislikud vm sellelaadsed põhjused. Raha eraldatakse personaalse taotluse põhjal. Põhjendatud taotlus esitada koos klassijuhataja või aineõpetaja selgitusega.

12. Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on  Pärnu Ülejõe Põhikooli kodukorras sätestatud reeglitest kinni pidamine: õpilase käitumine hinnatud vähemalt heaks, aastahinded vähemalt rahuldavad.

13.  Tulemusstipendiumi vormikohase taotluse saab esitada Pärnu Ülejõe Põhikooli stipendiumikomisjonile õppeaasta lõpetamise õppenõukogu alguseni. Taotluse blankett on kättesaadav kooli kodulehel  ja kooli laborandi juures. Täidetud taotlused tuua laborandi kätte või saata digitaalselt allkirjastatult aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

14. Tulemusstipendium määratakse üks kord aastas õppeperioodi lõpu õppenõukogude toimumise järel.

15. Tulemusstipendiumi saajad kuulutatakse välja kooliastmete kooliaasta lõpuaktustel ja makstakse välja arveldusarvele 1 nädala jooksul pärast avalikku teavitamist.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus muuta stipendiumifondi statuudi tingimusi.

17. Kirjalikke proteste ja vaidlustamisi võetakse kooli kantseleis vastu 7 tööpäeva jooksul peale stipendiumisaajate avalikustamist. Protestid ja vaidlustamised lahendatakse komisjoni koosolekul.

 

LISA

Taotlusvorm (DOCX)