25.04.2016

Päevakord:

1. Viie vaheaja kehtestamine 2016/2017. õppeaastaks - Margus Veri.

 

Otsus:

1. Anda nõusolek viie vaheaja kehtestamiseks 2016/2017. õppeaastal.

 

11.03.2016

Päevakord:

 1. Kooli 2012.-2015. aasta sisehindamise aruande tutvustus – Sille Arust.

Otsus:

 1. Kiita heaks kooli 2012.-2015. aasta sisehindamise aruanne.

18.02.2016

Päevakord:

 1. Uut haridusvaldkonnas - Margus Veri.
 2. Kooli eelarve projekti tutvustamine - Margus Veri.
 3. Kooli arengukavasse muudatuste sisseviimine - Sille Arust.
 4. Jooksvad küsimused - Margit Blehner.

Otsused:

 1. Nõustuda kooli 2016. aasta eelarve kava projektiga.
 2. Nõustuda muudatustega kooli arengukavas.

30.09.2015

Päevakord:

 1. Tutvumine uue haridusnõuniku Katrin Markiiga - Margus Veri.
 2. Informatsiooni jagamine uuest koolist, uutest töötajatest ja uutest väljakutsetest – Margus Veri.
 3. Koolidokumentidesse muudatuste sisseviimine – Margus Veri.
 4. Hoolekogu tööplaani koostamine– Margit Blehner.
 5. Jooksvad küsimused - Margit Blehner.

Otsused: 

 1. Anda nõusolek kehtestada 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 9.a,  9.b, ja 9.c klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks 26 õpilast.
 2. Kiita heaks muudatustega kooli arengukava.
 3. Kiita heaks muudatustega kooli kodukord.
 4. Kinnitada hoolekogu 2015.-2016. õppeaasta tööplaan.
 5. Margit Blehneril koostada pöördumine Pärnu linnavalitsusele Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste transportimiseks mõeldud eribussi      saamiseks kohustuslikes ujumistundides käimiseks.