Pärnu Ülejõe Põhikooli hoolekogu 

TEGEVUSKAVA

2019/2020 õa

 

Pärnu Ülejõe Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu eesmärgid: 

  • aidata kaasa õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel
  • jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldust ja tulemuslikkust
  • parendada koostööd lastevanemate ja kooli vahel

Hoolekogu õigused ja kohustused tulenevad järgmistest dokumentidest:

 

Kavandatud teemad

Orienteeruv aeg

Vastutajad

Kooli arengukava kohta arvamuse avaldamine

Oktoober 2019

Hoolekogu

Plaaniline hoolekogu koosolek 

November 2019

Direktor

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

November 2019

Hoolekogu

Plaaniline hoolekogu koosolek 

Veebruar 2020

Hoolekogu esimees

Hoolekogu andmete uuendamine kooli kodulehel

Veebruar 2020

Hoolekogu esimees ja haridustehnoloog

Plaaniline hoolekogu koosolek 

Mai 2020

Hoolekogu esimees

Perepäeva korraldamises kaasalöömine (ideekorje, vabatahtlike kaasamine)
Täpsustus: ideekorje toimus, edasine korraldus jäi eriolukorra tõttu ära. 

Veebruar - Mai 2020

Hoolekogu liikmed, huvijuht

Perepäev
Täpsustus: jäi eriolukorra tõttu ära

Mai 2020

Hoolekogu liikmed, huvijuht