Tundide ajad

 Koolimaja on avatud tööpäeviti 7.30–21.00.

 Õppetöö algab kell 8.15

 Tunni pikkus on 45 minutit.

 Tundide ajakava: 

  1.   8.15 -   9.00
  2.   9.10 -   9.55 söömine
  3. 10.05 - 10.50 söömine
  4. 11.15 - 12.00 söömine
  5. 12.20 - 13.05
  6. 13.15 - 14.00
  7. 14.10 - 14.55
  8. 15.05 - 15.50

Tundide ajad kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2019 nr 1.-2/21

 

Söömiste ajakava on muutunud seoses õpilaste hajutamise nõudega.

(muudetud 03.05.2021

1. a – kell 9.45
1. b – kell 9.50
1. c – kell 9.55
1. d – kell 10.00

2. klassid – kell 10.40
3. klassid – kell 10.50
4. klassid – kell 10.55
5.-9. klassid – kell 11.50

NB! Söökla palus kinni pidada aegadest!