Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2021/22. õppeaastal: 

Allikas. https://www.hm.ee/et/koolivaheajad