Kabinetid 2020/21

A korpus

Kabineti nr

Aine, õpetaja, koduklass

A013

mehhatroonika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, Kalmer Kivi, Americo Kaevand

A024

raamatukogu, Krista Karu, Neidi Tõkke

A024-2

raamatukogu, individuaalõpe

A030

klaver, Anu Raadik, 4.y1

A037

arvutiklass, haridustehnoloog, Taimi Dreier 

A102

infojuht, Heinrich Ervald

A103

Jane Murulauk, 8.e

A104

psühholoog, Aive Hirs

A105

Krista Tammik, 5.i

A115

õpetajate tuba

A116

õppealajuhataja, Sille Arust

A116

kasvatustöö metoodik, Eevi Palu

A120

direktor, Margus Veri

A120

kantselei, Liis Nigu

A126

vene keel, Anne Agasild, 7.e

A127

ajalugu ja ühiskond, Aili Näär

A128

ajalugu ja ühiskond, Joel Pulk, 5.a

A131-1

käsitöö ja kodundus, Mari-Liis Kirss

A131-2

kodundus, Mari-Liis Kirss

A201

Helle Toots, 3.a

A202

logopeed, Signe Raudver

A205

Marianne Tekkel, 4.a

A206

Kaisa Kütt, 4.d

A207

Jane Siigurc 3.c

A208

Maret Hansalu, 2.a

A209

Janne Änilane, 1.b

A210

Tiina Kütt, 1.c

A211

Anneli Murel, 3.b

A212

algklassid, huvijuht Agnes Pulk

A216

Ly Eisenschmidt, 1.a

A301

muusika, Reine Niin

A302

logopeed, Ulla Kübar

A305

muusika, Anu Tilk, 9.a

A306

muusika, Aet Vill, 7.a

A307

Tatjana Zlojan, 1.d 

A308

Kristel Kasearu, 4.d

A309

Helen Põbo, 2.c

A310

Jaana Järv, 2.b

A311

Eliana Prangli, 4.b

A315

Maali Pert, 3.d

A401

Kairi Suvorov, 3.e

A402

Tiina Tohver, 2.e

A407

aula

A409

kunst, Katri Aron, 5.b

A409-2

individuaalõpe, Anne Kärner, 6.y, 8.y2, 9y

A410

psühholoog, Marjaana Vaher

A4011

väike võimla

 

B korpus

Kabineti nr

Aine, õpetaja, koduklass

B102

töö- ja tehnoloogiaõpetus, Kalmer Kivi, Americo Kaevand

B126

matemaatika, Ande Pelberg, 7.c

B127

laborant Eili Laasmaa

B128

matemaatika, Piret Soa-Kahest

B129

geograafia, Daisy Kärner, 8.b

B134

füüsika, Raido Koppel

B136

keemia, Külli Pärtelson, 6.b

B138

matemaatika, Segne Miidla

B140

inglise keel, Merle Udso, 5.c

B143

kooliõde Marika Tõnisma

B147

söökla

B163

võimla

B202

inglise keel, Kai Kõks

B203

inglise keel, Sirje Saarts, 7.b

B204

eesti keel ja kirjandus, Anneli Bobrov, 8.c

B205

vene keel, Laine Lusik, 7.a

B206

bioloogia, Maris Agasild

B208

eesti keel ja kirjandus, Marge Kanniste

B210

eesti keel ja kirjandus, Diana Kiilu, 8.a

B215

saksa keel, Ave Ermus, 9.c