Hea 7.b, 7.c, 7.d ja 8.b klassi õpilane!

Loe läbi valikainete tutvustused, mõtle ja vali endale meelepärane aine. See toimub erinevates ruumides esmaspäeviti 7. tunni ajal, vt tunniplaanist.

Ainele registreerimine toimub reedest kuni pühapäevani, 22.-24. jaanuar 2021. Uus valitud aine alustab tunniga esmaspäeval, 25. jaanuaril 2021.

Aine valimiseks klõpsa aine tutvustuse järel olevale registreerimise lingile: märgi oma klass, kirjuta oma ees- ja perekonnanimi ja kinnita selle aine valikut.

Ühes ainerühmas on maksimaalselt 15 osalejat. Kui see arv on täis, siis enam sinna registreerida ei saa ja peab valima teise aine.


VALIKAINE: Mõtleme, ehitame, katsetame

Läbiviija: Raido Koppel, Kalmer Kivi

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe põhikoolis

Eesmärk ja sisu:

Valikaine eesmärk on tutvustada meid ümbritseva tehislooduse toimimist põhikooli teadmiste kaudu ja luua seoseid igapäevaelu ja teaduse vahel. Kõik tunnid on seotud praktiliste töödega - ehitame õhupallimootoriga võidusõiduauto, spagettidest silla, lihtsa elektrimootori ja muud põnevat.

Kursus toetub põhiliselt loodusõpetuses õpitule ja aitab sisse juhatada 8. klassis algavaid füüsikat ja keemiat. 

REGISTREERI 


 

VALIKAINE: Tüdrukute kosmoseprojekt

Läbiviija: Kalmer Kivi

Sihtgrupp: tüdrukud 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilaste hulgast

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe põhikoolis ja missiooni toimumiskohas.

Eesmärk ja sisu: 

Ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaalane valikkursus, mille käigus valmistatakse ette ja osaletakse heeliumpalli stratosfääri edasi tagasi lennutamise missioonil. Kursuse käigus saab osalejatele selgeks, kuidas toimub esialgu võimatuna tunduva ülesande elluviimine.
Missugused on projektitöö etapid, meeskonnatöö olulisus ja liikmete rollid. Lisaks saavad neiud ülevaate robootikast, elektroonikast ja tutvuvad kaasaegsel tehnoloogial põhinevate seadmete rakendamisega.
Teema tutvustamiseks video paari aasta eest meie kooli heeliumpalli lennutamisest: https://www.youtube.com/watch?v=EpqThT5DPh0

REGISTREERI 


 

VALIKAINE: Lähme telkima!

Läbiviija: Kerdi Mihhailova

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi (tunnid üle nädala- lõpus praktiline telkimisreis)

Asukoht: Ülejõe põhikoolis, RMK telkimisala

Eesmärk ja sisu: 

Eesmärgiks on kevadel veeta üks öö telkides ning selleks, et see reis edukas oleks leiame vastused järgnevatele küsimustele:

  • Kus on kõige mõistlikum telkida? 
  • Milliseid vahendeid on vaja, et veeta öö metsas?
  • Milline on vajalik riietus? 
  • Tervislik toitumine telkimise ajal- planeerime oma nelja toidukorra toidud, millest kaks peavad olema soojad toidud.
  • Kuidas teha sooja toitu metsas? 

Lõpuks katsetame õpitud teadmised praktiliselt läbi ehk kõik vajalikud asjad peale telgi on endal mahutada ja trantsportida telkimisplatsile. Telkimiskoht vaja sättida ning toidud valmistada ehk ka lõkked süütada sooja toidu saamiseks. Ka puhtuse ja hügieeni  hoidmine käib selle juurde.

REGISTREERI


 

VALIKAINE: Reis ümber maailma

Läbiviija: Liisa Hanso

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata; kui vaja, võib ka rohkem, max 20)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe Põhikool

Eesmärk ja sisu: 

Maailma riikide ja kultuuride tutvustus. Aine eesmärk on "rännata" ümber maailma, tutvuda erinevate riikide, keelte, kultuuride, kommete ja usunditega. Põgusalt tutvuda piirkonna ajaloo, toidukultuuri, geograafia, majanduse ja poliitikaga. Samuti keele ja suhtluskommetega, rahvastiku ja rahvuslike eripäradega.

Aine läbides mõistavad õpilased paremini erinevaid kultuuritaustu, rahvuslikke kombeid jne. Õpe toimub seminaride ja praktikumide vormis, kasutame videomaterjali, teeme grupitöid ja võimalusel teeme vähemalt ühes tunnis koos valitud piirkonna toitu kokanduse klassis.

Lõimitud ained ja valdkonnad: Geograafia, ajalugu, bioloogia, religioon, psühholoogia, kokandus, majandus, kultuurilugu, politoloogia ja võõrkeeled.

REGISTREERI


 

VALIKAINE: Disain kui probleemi lahendus

Läbiviija: Katri Aron

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe Põhikool

Eesmärk ja sisu: 

Inimeste elu möödub suuremal või vähemal määral tehiskeskkonnas, mistõttu on oluline seda keskkonda mõista kui ka vajadusel luua.

Valikaine disain pöörab tähelepanu eelseisvaks eluks vajalike omaduste ja vilumuste õpetamisele. Disainerlik mõtteviis loob eelduse mõista ümbritsevat, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab vahendid luua positiivseid lisaväärtusi. Disainiprotsessi läbides saadakse kogemus disainist kui töömeetodist probleemide lahendamisel, õppides, kuidas teoreetiliselt omandatud teadmisi rakendada igapäevaelus ning erinevates olukordades.

Praktilised tööd

Sissejuhatav osa – põhimõisted, disaini olemus. Inseneride ja disainerite igapäevane töö. Disaini probleemi lahendus ehk uus toode (teenus). Loeng, arutlus. (2 at)

Värv – värv kui emotsioonikandja, värv kui funktsionaalne infokandja. Müüdid värvidest, värvid meie elus Loovtöö töölehe abil, värvi töölehel olevad esemed teist värvi kui reaalses elus (näiteks valgusfoori tuled lillaks, pruuniks jne) – arutlus, võrdlus (3 at), arvestuslik ülesanne (arvestatud kui õpilane on täitnud töölehe ning osaleb arutluses aktiivselt).

Vorm – geomeetria, mäng ringidega, praktiline ülesanne vormi kujutamine erinevatele sihtgruppidele. Kruuside ülesanne, kujundada kruus erinevatele sihtgruppidele, kuidas muutub vorm, värvilahendus, välimus? Arutlus, analüüs (2 at) arvestuslik ülesanne (arvestatud kui õpilane on töitnud ülesande, ülesanne on vormistatud korrektselt, õpilane osaleb arutluses ja analüüsis).

Ajurünnak – grupitööna ülesannete lahendamine, näiteks “Jookseme buss tuleb”, “Palav on lähme ujuma” (2 at)

Rollimängud – rollimängu tutvustus, ülesanne “Paneme silmad kinni, mis juhtub kottpimedas?” (1 at)

Kommunikatsioon – ülesanne “Kus ma elan, ma joonistan Sulle, kuidas minu juurde tulla” realistlik joonistus ning selle muutmine vastavalt vajadusele. (2 at) arvestuslik ülesanne (arvestatud kui õpilane on koostanud joonise, muutnud seda ülesande käigus, vormistanud ülesande korrektselt).

Disainiprotsess – prototüübi kavandamine: ideede genereerimine, analüüs, kombineerimine, lahenduse leidmine, prototüübi visuaalne kujundamine ja esitlemine. (5 at) arvestuslik ülesanne (arvestatud kui õpilane on osalenud arutlustes, pakkunud välja vähemalt 3 erinevat lahendust, joonistanud valitud prototüübi arusaadavalt ning teinud 3 d prototüübi vastavalt oma soovile ja oskustele, esitlenud oma prototüüpi).

Hindamine

Valikainet hinnatakse arvestuslikult. Arvestusliku hinde tagab kontakttundides osalemine ning kõikide arvestuslike tööde esitamine kogu valikaine ulatuses. Hinnatakse 4 erinevat praktilist tööd.

REGISTREERI


VALIKAINE: Interneti kodulehe koostamine HTML-i abil

Läbiviija: Taimi Dreier

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, veebis

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe põhikoolis

Eesmärk ja sisu: 

Veebipõhist sisu luues on interaktiivsed viited, piltide, videote või muu meediumi teksti sisse lisamine tavaline asi. Täpsemaks seadistamiseks peab aga tundma HTML'i.

Peaaegu kõik veebilehed on kirjutatud HTML’s.
HTML (markeerimiskeel Hypertext Markup Language) on luukere, mis annab veebilehele struktuuri ja kujundusvahend CSS (Cascading Style Sheets) pakub sellele skeletile välimust. 

HTML-i õppimine ei eelda mingeid eelteadmisi. Tegemist on lihtsa keelega, millel on vaid omad reeglid ja terminid, nagu igas programmeerimiskeeles või igas võõrkeeles. :-)

REGISTREERI


 

VALIKAINE: Uudistemeedia & Wordpressi ABC

Läbiviija: Agnes Pulk

Sihtgrupp: 7.B, 7.C,  7.D ja 8.B klasside õpilased

Rühma suurus: kuni 15 õpilast (alla 8 õpilasega rühma ei avata)

Registreerimine: õpilase enda eelistuse põhjal, vastava interneti rakendusega

Toimumisaeg: jaanuar - juuni 2021

Kestus: 16 õppetundi

Asukoht: Ülejõe põhikoolis

Eesmärk ja sisu: 

Selles aines on Sul võimalus luua koolile üks lahe uudisteportaal, mis oleks kaasaegsemaks alternatiiviks seni toiminud paberkandjal kooliajalehele (PYPA). 

Õpid, kuidas luua meediasse atraktiivset sisu, alates pealkirjast kuni lõpulauseteni, oskad koostada pressiteadet ja läbi viia intervjuusid nii kirjas kui videos ning tead, mis on sisuturundus. 

Samuti õpid orienteeruma Wordpressi keskkonnas, mis teeb Sul lihtsamaks hiljem ise endale või sõbrale Wordpressis koduleht luua ja seal edasi tegutseda. 

Teeme koos koolile ägeda noorteportaali!

REGISTREERI