Hea 7.b, 7.c, 7.d ja 8.b klassi õpilane!

Loe läbi valikainete tutvustused, mõtle ja vali endale meelepärane aine. See toimub erinevates ruumides esmaspäeviti 7. tunni ajal, vt tunniplaanist.

Ainele registreerimine neljapäeval, 10.09.2020 kell 9.00 kuni 18.00.

 

VALIKAINE: Minifirma

Läbiviija: Kristi Suppi

Toimumisaeg: september 2020 - juuni 2021

Kestus: 35 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Minifirma on Junior Achievementi Arengufondi majandusõppe programm põhikooli õpilastele, mille eesmärk on aidata õpilasel hinnata ja mõista ettevõtluse rolli ühiskonnas. Protsessi käigus koostavad õpilased äriplaani ning loovad oma minifirma, mille tooteid või teenuseid hiljem turustavad.

Firma loomine (meeskond, idee, ametid, juhtimine), dokumentide vormistamine, äriplaani koostamine, tootmine, müümine, firma lõpetamine. Osaletakse koolitustel, laatadel, konkurssidel. Võimalus sooritada loovtöö.

VALIKAINE: Juutuuber

Läbiviija: Kalmer Kivi

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk: 

Õpilaste poolt toodetakse Youtube kanalisse kaasaegsete tehnoloogiaseadmete (laserlõikepink, 3D printer) kasutamise õppevideosid. Luuakse need noortepäraselt lõbusas  vaatajaid masinaid ohutult kasutama julgustavas võtmes. Noorte endi poolt loodud selliseid materjale on Youtube kanalis seni napilt, eestikeelseid üldsegi mitte. Seoses sellega on hea võimalus laineid lüüa ja kuulsaks saada. Eriti on oodatud ka tüdrukud.

Valikainega liitumiseks ei pea eelnevalt seadmeid oskama kasutada, need õpitakse selgeks selle aine raames.  Tiimi on oodatud ka tõlgid, kes lisavad inglise keelsed subtiitrid, et saaksime oma asjaga ka laia maailma minna. Kaasaegsed juutuuberid õpivad kursuse käigus kasutama videosalvestusseadmeid ja neil tõuseb enesekindlus kaamera ees. Samuti  saavutavad kursuse läbinud noored oskused kaasaegsete seadmete iseseisvaks kasutamiseks.

On ju põnev teada saada, kui palju tekib sellel kanalil vaatajaid. Laigid loevad:-)

 

VALIKAINE: Esimesed sammud karjäärivalikul

Läbiviija: Liisa Hanso

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Õppeaines tutvustatakse erinevaid ameteid ja tegevusvaldkondi. Mis on tööülesanded erinevatel ametikohtadel? Kus saan õppida endale huvipakkuvat ametit? Kaua õpe kestab?
Kombineeritud on teooria ja praktika, võimalusel kutsutakse külalisesinejaid tutvustama erinevaid ameteid ja külastatakse asutusi.
Tehakse isiksusetest ning õpilasi juhendatakse analüüsima enda tugevusi ja eelistusi, just tema isiksuseomadustega sobivaid ameteid.
Analüüsitakse erinevate põhikoolis õpetatavate õppeainete seotust erinevate erialadega.

Õppeaine läbinud õpilane on teadlikum tulevastest karjäärivõimalustest ning oskab seostada põhikoolis õpetatavaid ainete karjääri ja “päriseluga”.

 

VALIKAINE: Heegeldamine on põnev

Läbiviija: Ande Pelberg

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

See valikaine on praktilist laadi. Arendame käelist tegevust ehk peenmotoorikat.
Valikaine käigus õpitakse lugema skeemi ja ringselt heegeldama. Valikaine käigus heegeldatakse kaks palli (üks võtmehoidja ja teine footbag) ning kolmanda töö saab õpilane ise disainida ja ka valmistada.
Tehtud töödest valmib virtuaalnäitus.
Heegeldamise õppimiseks on vajalikud julge pealehakkamine, järjepidevus ning ka loovus. Valikaine ei eelda, et oled enne heegeldanud. Kõike on võimalik õppida töö käigus. Vahvad videoõpetused on olemas ka youtubes, kuid koos on lõbusam.

Vähemalt kolm tundi tegeletakse ka matemaatiliste seoste ja arvutustega (kuidas on seotud omavahel ring, ringjoon ja ruumilised kujundi: silinder, koonus, kera). Teema lõpeb väikese enesekontrolli testiga.

 

VALIKAINE: HTML

Läbiviija: Taimi Dreier

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Veebipõhist sisu luues on interaktiivsed viited, piltide, videote või muu meediumi teksti sisse lisamine tavaline asi. Täpsemaks seadistamiseks peab aga tundma HTML'i.
Peaaegu kõik veebilehed on kirjutatud HTML’s.
HTML (markeerimiskeel Hypertext Markup Language) on luukere, mis annab veebilehele struktuuri ja kujundusvahend CSS (Cascading Style Sheets) pakub sellele skeletile välimust. 

HTML/CSS oskus on hädavajalik, kui tahad:

 • teha ise lihtsamat veebilehte; 
 • teha oma sisuhaldustarkvaras sisu osas pisimuudatusi, aga visuaalredator tõrgub;
 • lisada WordPressis moodulisse Tekst kujundatud sisu, pilte või linke;
 • lisada Facebookis maandumislehele oma kujundatud sisu;
 • lisada/parandada uudiskirja koostamise tarkvaras pilte, linke, tabeleid jms

HTML ja CSS õppimine ei eelda mitte mingeid eelteadmisi. Tegemist on lihtsa keelega, millel on vaid omad reeglid ja terminid, nagu igas programmeerimiskeeles ja ka igas võõrkeeles. :-)

 

VALIKAINE: Uudistemeedia & Wordpressi ABC

Läbiviija: Agnes Pulk

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Selles aines on Sul võimalus luua koolile üks lahe uudisteportaal, mis oleks kaasaegsemaks alternatiiviks seni toiminud paberkandjal kooliajalehele (PYPA). 
Õpid, kuidas luua meediasse atraktiivset sisu, alates pealkirjast kuni lõpulauseteni, oskad koostada pressiteadet ja läbi viia intervjuusid nii kirjas kui videos ning tead, mis on sisuturundus. 
Samuti õpid orienteeruma Wordpressi keskkonnas, mis teeb Sul lihtsamaks hiljem ise endale või sõbrale Wordpressis koduleht luua ja seal edasi tegutseda. 

Teeme koos koolile ägeda noorteportaali!

 

VALIKAINE: Arhitektuur kui elukeskkond

Läbiviija: Katri Aron

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Aines “Arhitektuur kui elukeskkond” õpid tundma ruumimaailma kui üht põnevamat valdkonda.

Valikaines tutvume erinevate ülesannete läbi põhimõtetega:

 • Arhitektuur on alati loodud inimese jaoks
  Arhitektuur on ehitatud keskkond
  Arhitektuur on ühiskondlik protsess (linnade, asulate tekkimine)
  Arhitektuur on kultuurivaldkond
  Arhitektuur on süsteemide loomine.

Parim viis arhitektuuriga tutvuda on kohapeal – külastame hea arhitektuuri näitena hoonet koos arhitektiga.

 

VALIKAINE: Füüsika kodus

Läbiviija: Raido Koppel

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu:

Valikaine eesmärk on tutvustada kodus toimuvaid füüsikalisi nähtusi põhikooli teadmiste kaudu ja luua seoseid igapäevaelu ja teaduse vahel. Vaatleme füüsikat kodus - köögis, elutoas, vannitoas, saunas, keldris, pööningul, kuuris, garaažis, kasvuhoones. Uurime olulisemate kodumasinate tööpõhimõtet. Eraldi käsitleme vee- ja elektrisüsteemi, tuleohutust ning kaasaegset nutikodu.

Teeme mudelitega katseid.

 

VALIKAINE: Mineraalid ja kivimid

Läbiviija: Daisy Kärner

Toimumisaeg: september 2020 - jaanuar 2021

Kestus: 16 õppetundi

Eesmärk ja sisu: 

Selle kursuse käigus õpid sa tundma Maa geoloogilist ehitust, mineraale ja kivimeid.

Kursusel on suur rõhk praktilistel töödel. Määrame mineraale ja kivimeid. Uurime millal ja kuidas need tekkisid ja milleks inimesed tänapäeval neid kasutavad.

Võimalusel külastame Särghaua geoloogiabaasi.