Kooliaasta algas augusti lõpus Uueda puhketalus Liikuma Kutsuva Kooli programmi jätkukoolitusega õpetajatele. Koolitusel õpetati rohkesti liikumismänge ja liikuvaid tegevusi, mida õpetajad saavad oma tundides kasutada.

Sügisel toimus Pärnus kahel korral koolitus õpetajatele. Õpetajatele anti häid ideid, mida kasutada liikumistegevusteks nii õppetundides kui ka vahetundides. Nii mitmeidki koolituselt saadud mängulisi ideid kasutasid õpetajad oma töös ning jagasid neid kolleegidele, kes koolitusest osa võtta ei saanud. Toredaid mänge kasutati ka klassiõhtutel.

Kooli õpilasesindus korraldas pea terve õppeaasta vältel algklasside õpilastele pikkade vahetundide ajal liikumismänge, kaks korda nädals toimusid tantsuvahetunnid. Kõikidel koolipäevadel võis endale leida meeldiva liikumistegevuse, millest osa võtta.

Koolimaja teise korruse algklasside koridori põrandale on joonistatud keksumängu kastid, kus igal vahetunnil on lastel võimalus hüpata ja tunniväsimust välja elada.

Õpetajatel oli samuti võimalus osaleda aktiivses liikumises. Kaks korda nädalas toimusid võimlas sulgpalli trennid. Jaanuarikuus alustas zumba rühm hoogsate tantsutundidega peeglisaalis.