14.02.2018 viiakse Pärnu linna koolides läbi 100 robootika-ainetundi.

Projektiga soovitakse EV100 sünnipäeva puhul tähelepanu pöörata Eesti kui e-riigi kuvandile ning kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori.

Projekti algatajateks on Pärnu linna haridustehnoloogide aineühendus ja projekt viiakse ellu koostöös Pärnu linnaga.

Projekt on ametlikult EV100 toimkonna poolt heaks kiidetud ja EV100 veebilehelt leitav! https://www.ev100.ee/et/100-robootikatundi-parnu-opilastele

Juhend koolitusel osalevale õpetajale

Koolitusele registreerumine

Projekti veebileht https://parnudigipoore.weebly.com/100-robootikatundi.html

 

Meie kooli plaan 14. veebruariks

Haridustehnoloog Taimi Dreier  ja klassiõpetajad Marianne Tekkel (1.a),  Eliana Prangli (1.b), Kaisa Kütt (1.c), Kristel Kasearu (1.d) viivad läbi 1. klassidega  kokku neli tundi Bee Bot'idega (igas klassis üks tund).  Kasutame erinevaid lauamatte - tähed, numbrid, pildid, paaride leidmine ja Eesti maakaart. Kolm õpilast on ühes rühmas ja liiguvad erinevate laudade vahel. Bee Bot’id laenutame (7).


Külalisõpetaja Ken Tilk jt koos 3. klasside õpetajatega (3.a  Maret Hansalu, 3.b  Anneli Murel, 3.c  Anu Raadik, 3.d Helen Põbo) viivad läbi neli tundi (u 60 min) kolmandates klassides, toimuvad loodusõpetuse tunnid. Mõtestatakse elektrivoolu rakendamist kaasaegsetes tehnoloogiaseadmetes ja tehakse programmeerimisharjutus.  Kasutatakse Arduino mikrokontrolleri baasil Emmatronicu õppekomplekte.  Seadmed, kool+Tehnoloogiahariduse Selts.

Õpetaja Kalmer Kivi ja külalisõpetajad esialgse nõusolekuga A ja E L Lõhmus, T Nassar, K Kaljusaar viivad läbi 6.b ja 8.b tüdrukutele ja poistele eraldi kokku 4 (1,5h) tundi. Osalevad kooli kodunduse, tehnoloogia, loodusainete valdkonna õpetajad Kalmer Kivi, Mari-Liis Kirss, Raul Kirss, Külli Pärtelson, Raido Koppel, Tõnu Tõniste, Eeelika Lüll, Talvi Kaja ja teised huvilised ning juhtkonna esindajad.
2x45 min jooksul õpilased ja täiskasvanud osalejad programmeerivad käsuplokkide (Scratch 2) abil mBot robotid vähemalt joonejärgijateks.  Tunni lõpus toimub võistlus 2 liikmeliste võistkondade vahel.
mBot masinatest tuleb kasutusele Ülejõe kooli 7, korraldustiimi poolt 3 renditavat ja  Tehnoloogiahariduse Seltsi poolt 12 masinat. Olemas laptopid (kool+TeHaS).