KIK projekt nr 13519  „Loodushariduslikud õppereisid 2017-18“

KIK rahastuse abil osalesid Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilased järgmistel õppekäikudel:

  1. Õppeprogramm TTÜ Särghaua õppekeskuses „Elu areng ja fossiilid“

Aprillis külastasid Särghaua õppekeskust 4.b, 4.d ja 4.e klass

Programmi sisuks oli taime ja loomariigi areng, õpiti tundma fossiile. Suur rõhk oli praktilisel tegevusel. Õpilased jäid õppepäevaga rahule ja õppepäev vastas ettenähtud sisule.

  1. Õppeprogramm TTÜ Särghaua õppekeskuses „Mineraalid ja kivimid“

Sügisel käisid Särghaual  7.a, 7.b ja 7.c klass

Õpilased uurisid maakoore ehitust ja koostist. Kivimiringet. Tutvusid erinevate kivimitüüpidega (tard-, sette- ja moondekivimitega). Proovisid klassifitseerida mineraale uurides neid mikroskoobi all.

Põnevaim osa oli siis kui sai igaüks endale sobiva kivimipalakese lõigata ja seda soovi järgi poleerida.

  1. Õppeprogramm TÜ Loodusmuuseumis „Maailma ökosüsteemid“.

 22. märtsil käisid Tartus 8.b ja 8.c klass.

 Õpilased tutvusid erinevate loodusvöönditega, alates tundrast kuni vihmametsani. Algul oli teoreetiline osa ja pärast lahendasid õpilased erinevaid rühmatöö ülesandeid muuseumis. Õppepäeva programm oli väga hea ja sobis ideaalselt 8. klassi geograafia õppekavaga.

  1. Õppeprogramm RMK Sagadi õppekeskuses „Allikast mereni“.

 Osalesid 9.b klass õpilased (9. aprillil). Õpilased matkasid Sagadi klindialustest allikatest mereni, võtsid veeproove ja analüüsisid neid Viisid läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Pärast matka analüüsisid oma kogutud materjali laboris. Oli huvitav päev.

Särghaua Särghaua2

Särghaua fossiilide otsimine Särghaua õppekeskuses kive lihvimas