ellogod

Pärnu Ülejõe Põhikooli taotles meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetust projektile "Digipädevuste mitmekesistamine läbi muusikaõppe kaasajastamise Pärnus".

Projekt nr 2014-2020.1.03.18-0124 kogumaksumusega 157 523,1 eurot rahastati SA Innove poolt abikõlblike kulude ulatuses 100%. Projekti kestab kuni 30.07.2021

Projekti eesmärgiks on õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine läbi digipädevuste omandamise muusikaõppes.

Projektiga luuakse partneritega ühiskasutuseks muusikaõppe arvutiklass ja helisalvestusstuudio Pärnu Ülejõe Põhikooli. Luuakse e-õppematerjalid multimeedia seadmetega muusika loomiseks ja korraldatakse hangitud seadmete ühiskasutus projekti partneritega.

Pärnu Ülejõe Põhikool projekti partner on Pärnu Mai Kool ja koostööpartner on Pärnu Ühisgümnaasium.