Projekti "Uuenenud organisatsioonikultuur Pärnu Ülejõe Põhikoolis" rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.10.2019 - 25.10.2020 ja on ellu kutsutud toetamaks kooli arengukavast tulenevaid muudatusi õppetöö korraldamisel. Soovime meie õpilastele pakkuda sellist arengukeskonda, mis säilitaks neis õpihuvi ja õpetajates õpetamisrõõmu.

Selleks plaanime alates 2020/2021 õppeaastast õppetöö korraldusse sisse viia järgmised muudatused:

  • I kooliastmes (1.- 4. klass) üldõppele üleminek. Ainepõhiselt tunnijaotuselt üldõppele üleminek võimaldab õppeprotsessi loovamalt läheneda. Õpetaja (klassijuhataja) saab õpilastest lähtuvalt päevakava kujundada selliselt, et õppimine oleks efektiivne ja õppeained rohkem lõimitud. Kui konkreetne teema vajab rohkem tähelepanu, saab sellega tegeleda pikemalt kui 45 minutit.

  • Alates 5. klassist põhiõppeainetes (matemaatika, eesti keel ja kirjandus, inglise keel) tasemerühmadele üleminek,  mis on moodustatud vastavalt võimekusele ja õpilase töökiirusele. Rühmade moodustamine toimub 4. klassi klassijuhataja ja lapsevanema koostöö põhjal. Eesmärgiks on luua õpilase sisemist õpimotivatsiooni toetav ja õpilase võimekust arvestav õpikeskkond. Lisaks pakume õpilasele võimalust valida tehnoloogiaõpetuse ainekavade vahel õpilase huvist lähtuvalt.

  • III kooliastmes toimub osaline üleminek MATIK (ingl k STEAM) õppekavale. MATIK tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. MATIK on parim õppeviis tulevikuoskuste omandamiseks, kuna järjest olulisemaks muutub nii tehnoloogiline taiplikkus kui ka loominguline lähenemine probleemide lahendamisele, meeskonnatöö oskused ja teiste inimeste tajumine.

Suured asjad sünnivad koostöös. Muudatuste elluviimiseks oleme alustanud tööd uute õppekavade loomisega, mida koordineerivad kooliastme juhid koostöös teiste õpetajatega. Kogu protsessi juures on meile toeks TÜ õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse koolitus ning UpWise Coaching OÜ poolt pakutav meeskonna supervisioon ja arenguprogramm, mille tegevust antud projekt toetab. 

Projekti tulemusena valmib I kooliastmes üldõpetuse uus õppekava, II kooliastmes tasemerühmade süsteem ja III kooliastmes võetakse osaliselt kasutusele MATIK õppekava (MATIK tähistab 5 valdkonnal tuginev praktilise kallakuga õpe).

Kui teil on küsimusi, mõtteid või ettepanekuid palun võtke ühendust 

I kooliastme muudatused - õp Jane Siigur, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

II kooliastme tasemerühmad - õp Elsbet Vaigur, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

III kooliastme MATIK õppekava - õp Kalmer Kivi, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

muud kooli arengut puudutavad küsimused - kooli direktor Margus Veri, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

el sotsiaalfond horisontaalne