Harilike murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, võrdlemine, järjestamine

  • Harilike murdude taandamine ja laiendamine, väljendamine kümnendmurruna. Laiendamine 2-ga ja 5-ga  ning taandamise teeb arvuti, kui vastaval nupul klõpsata. Vastata tuleb antud hariliku murru väärtus kümnendmurruna. Ülesanne avaneb Matificust! ja valida siis 4th Grade, sealt Decimal Fractions.

 

  • Harilike murdude  ja segaarvude liitmine, lahutamine. Vasakus servas saab juustuviilu osadeks jagada vastavalt konkreetsele ülesandele. Siis saab saiad  korvist vedada lauale, terved juustuviilud ja osad peale laotada. Siis saab hakata lohistama ja tehte vastust nuputama. Vastamiseks klõpsata sinisel ruudul ja valida õiged vastuse numbrid õigesse kohta. Ülesandes on 6 tehet. 
  • Järjesta harilikud murrud väiksemast  suuremani. On vaja teada ka korrutamist. Ülesandes on 6 tehet.
  • Harilike murdude kujutamine arvteljel, liitmine ja lahutamine. Hariku murru saab märkida lohistamise teel arvteljele. Siis murdude summa või vahe leidmiseks lohistada arvteljel üksteise otsa või peale. Vastus tuleb anda ka täisarvu või poole täpsusega. Kolmandast tehtest alates tuleb ketta abil ise nemetajas oleva numbri järgi jagada tervik osadeks. Ülesandes on 6 tehet.
  • 3 ülesannet  avanevad Matificust!  valida 5th Grade ja sealt Number and Operations - Fractions.

 

  • Hariliku murru kujutamine, terviku jagamine osadeks. Värvida valitud osad ringist ja siis kirjutada hariliku murru lugejasse ja nimetajasse, millise murru moodustasid. Õige vastuse korral saad ühe bowlingukurika. Kui saad 10 kokku, siis bowlingipall tuleb ja veeretab kurikad pikali. Ülesanne avaneb SIIT!

 

  • Hariliku murru kujutamine. Värvitud kujundi järgi märkida ära, milline on õige harilik murd. Saab õigete vastustega  poisi juhtida mööda kive raja lõpuni. On 3 elu, vale vastusega kaotad ühe elu. Ülesanne avaneb SIIT!

 

  • Harilike murdude võrlemine. Õhupallid tuleb nööpnõelaga puruks torgata suuruse järjekorras. ekraanil on korraga kaks palli - enne väiksem ja siis suurem. Saab edetabelisse lisada ja saata oma tulemust. Ülesanne avaneb SIIT!

 

  • Planeetide jagamine. Murrud tuleb jagada suuruse järgi rühmadesse, kas pildi järgi või väärtuse jäegi, ka taandamise mõistet võiks teada. On mitu taset. Avaneb SIIT!