Pärnu linna saksa keele olümpiaad toimus 4. märtsil Sütevaka humanitaargümnaasiumis 28 õpilase osavõtul. Võisteldi lugemis- ja keeleoskuses ning suulises vestluses. Põhikooliõpilastele tähendas viimane ülesanne pildi kirjeldamist ning sellele järgnevat intervjuud hindajaga, gümnaasiumiõpilased aga väitlesid ja esitasid vastastikku küsimusi.

Meie kooli esindasid Laura Eichhorst (8.b), kes saavutas 8. klasside arvestuses I koha ning Carolin Scholz (9.b), kes saavutas 9. klasside arvestuses III koha.

Õpilasi juhendas õpetaja Ave Ermus.

P.S. Tänavuse aasta vabariigi parim saksa keele tundja on meie kooli endine õpilane Silvio Meskat, kes võitis ka gümnaasiumiastme linnaolümpiaadi. Talle järgnes Kätlin Strikholm, kes on samuti meie kooli vilistlane.