15. veebruaril toimus Sütevaka humanitaargümnaasiumis Pärnu linna saksa keele olümpiaad. Võisteldi kahes vanuserühmas (8. ja 9. klass) ning näidati oma teadmisi kuulamis-, lugemis- ja keeleülesannetes ning suulises vestluses. Sel aastal moodustati uuenduslikult eraldi grupp õpilastest, kellel on perekondlik side saksa keelega.
Meie kooli õpilased näitasid oma head keeletaset ja said väga head tulemused:

  • 8. klasside arvestuses saavutas Mirjam Einaste I koha.
  • Erigrupi arvestuses saavutas Jan Karl Oberacker I koha ning Laura Eichhorst II koha.

Õpilasi juhendas saksa keele õpetaja Ave Ermus.