Matemaaatika olümpiaadi linnavoorul saavutas

Mardus Raidlepp (4.b klass, õpetaja Kaisa Kütt) I koha.

Esikümnes olid ka