Pärnu linna infootsingu võistlusmäng toimus 11. oktoobril 2017. 

Võistlus toimus neljas vanusegrupis. 

Meie kooli õpilaste tulemused:

Võistlus oli seotud üleeuroopalise üritusega Code Week ja sisaldas infootsimist koos orienteerumisega. Kasutati nutiseadmeid koos äpiga Actionbound.

Väga tublid olid kõik õpilased, kes läbi vihma orienteerusid ja ajusid ragistasid!