MTÜ Ökokrati ja puhta vee teemapargi korraldatud üleriigilisel üliõpilaste ja õpilaste veealaste uurimistööde konkursil lõi kaasa Pärnu Ülejõe põhikooli rühm, kelle töö osutus vanuseastme parimaks.

Hans Kristian Kivimäe, Joosep Järvmaa ja Endrik Laanemäe uurisid õpetaja Eelika Lülli juhendamisel vee tarbimist kolmanda kooliastme õpilaste hulgas Ülejõe ja Aruküla põhikooli näitel.

Allikas: https://parnu.postimees.ee/6551156/ulejoe-opilaste-veeteemaline-uurimistoo-jai-uleriigilisel-konkursil-silma