X muusikaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 15. veebruaril 2020.

Põhikooli osas saavutas ülekaalukalt I koha Jaanika Karjus (9.a). Juhendaja Maimu Muttik

Üleriigiline voor toimub 27.-28.märtsil 2020  Tallinnas, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Jaanikal on võimalus oma laul ja omalooming esitada uues kontserdisaalis.

Palju edu!