6. mail 2021 korraldas Pärnu Keskraamatukogu maakondliku kirjandusmängu. Õpilased lugesid läbi 12 erinevat raamatut ja tutvusid kirjanike elulugudega. 

Pingelise töö tulemusena saavutas meie kooli võistkond koosseisus Elise Lydia Vallimäe, Berit Berdaru ja Getter Heilu I koha ning esindame Pärnu maakonda  vabariiklikul kirjandusmängul 15. mail.
Juhendajateks Kaisa Kütt ja Marianne Tekkel. Abikäe osutas ka kooli raamatukogu.

Üleriigilisel kirjandusmängul saavutasime 4. koha. Mäng viidi läbi Zoomi keskkonnas ja sellest võttis osa 14 maakonda ning Tallinna ja Taru linn.

II koha saavutas 4.b klassi võistkond, kuhu kuulusid Roosi Koppel, Elis Paugus ja Iida Olviste. Juhendaja Eliana Prangli.

Tubli oli ka 4.d klassi võistkond koosseisus Reti Renate Lehiste, Marko Teffo ja Emily Mikkus. Juhendaja Kristel Kasearu.

4ac 4b 4d