vene
 
21. oktoobril 2021 toimus ülelinnaline vene keele olümpiaad.
Osalesid 7.-9. klasside õpilased kahes rühmas: 
1. rühm - vene keel kui võõrkeel
2. rühm - vene keel kui emakeel
 
7. klassid
1. rühm
III  Roosi Trušin
VI  Rait Alliku
XI  Thomas Kaljula
 
2. rühm
IX  Adeliina Zadiran
 
8. klassid
1. rühm
IV-V  Adeele Martinson
XII Triin-Karolin Hatto
XIV Mirelle- Liis Jõerand
 
2. rühm
VII Ratmir Valter
 
9. klassid
1. rühm
IX Leelo Trušin
XIV Keitlin Haaman
 
2. rühm
VI Illiana Ovtšinnikova