2022.jpg

 

1. aprillist -31. maini saab Pärnu Keskraamatukogu saksa lugemissaalis vaadata meie traditsioonilist ning õpilaste seas väga armastatud sõnavara- ja joonistusvõistluse näitust, mis sel õppeaastal keskendus Rheinland-Pfalzi liidumaale. Õpilased tutvusid saksa keele tundides imelilusa Rheini jõe äärse piirkonnaga, kus on palju uhkeid losse ja linnuseid. Samuti loeti saksa eepost "Nibelungide laul". Kõik see andis inspiratsiooni vahvateks joonistusteks, mida täiendati teemakohase sõnavaraga. Joonistusi hindasid Pärnu saksa kogukonna liikmed ja kõik näituse külastajad. 

Meie kooli õpilaste töödest said ära märgitud järgmised: 

  original 1

5. mail toimus 7. klasside õpilastele interaktiivne orienteerumismäng "Deutsche Spuren in Pärnu"/"Saksa jäljed Pärnus", mille käigus said õpilased teada, kuivõrd palju on meie kodulinna ajalugu ja areng olnud mõjutatud siin kunagi elanud baltisakslaste poolt ning millised on tänase Pärnu sidemed Saksamaaga. Mõnusa linnamatka käigus tuli uurida ajalooallikaid ning mitmeid infotahvleid, lugeda artikleid ja lavastada näiteks pilt kuulsast linnapeast Brackmannist ja tema sõbrast linnaaednik Hahnist. Meie kooli õpilased olid väga tublid ülesannete lahendajad.

 Õpilasi juhendas saksa keele õpetaja Ave Ermus.

Foto: Ave Ermus