Pärnu Ülejõe Põhikool kuulutab välja konkursi järgmiste õpetajate ametikohale:

  1. klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel olija asendajaks),
  2. eesti keele ja kirjanduse õpetaja
  3. bioloogiaõpetaja
  4. loodusainete õpetaja
  5. mehhatroonikaõpetaja
  6. muusikaõpetaja.

Tööle asumine 1. septembrist 2017. Täistööaeg, töötasu alates 1170 eurost.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 29. maiks 2017 aadressil:

Pärnu Ülejõe Põhikool Tallinna mnt 40a 80010 Pärnu

või digitaalallkirjastatult e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Info: 444 7185, 444 7183