Rõõmustame, et COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust.

Pärnu Ülejõe Põhikool taastab osalise õppetöö koolimajas alates 18. maist. See tähendab, et kooli on oodatud kontakttundi need õpilased, kellega õpetaja on kontakteerunud ja palunud neil koolimajja tulla. Koolimajas viibimine jääb ajavahemikku kell 9-13.

Kõigi teistega jätkub distantsõpe vanaviisi.

Juhend töötajatele ja õpilastele koolimajas käimisel:

 • Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 • Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
 • Koolimajas liikudes (sh sisenedes ja väljudes) tuleb järgida 2+2 reeglit.
 • Kõigile koolimajas viibivaile õpilastele ja õpetajatele on nähtavates kohtades tagatud käte desinfitseerimisvahendid ja maski kasutamise võimalus. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Koristajad desinfitseerivad ja puhastavad kooliruume vastavalt tervisameti soovitustele.
 • Vältida tuleb õppijatel ja töötajatel kätlemist, kallistamist ja otseseid kontakte.
 • Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla! Arvestame, et koroona viirusnakkus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt.
 • Õppijad ja töötajad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.
 • Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid.
 • Õppijad ja töötajad ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
 • Kõigile õpilastele, kes viibivad koolis vähemalt kolm tundi pakutakse kell 13:00 kooli sööklas sooja koolilõunat.

Kooliaasta lõpetamine

 • Hinded pannakse välja hiljemalt 1.juuniks kella 16ks. Peale 3. juunit toimub õppetöö õpilastele, kel on võlgnevusi. Viimane koolipäev on 9. juunil ja suvevaheaeg algab 10. juunist.
 • Täiendavat õppetööd saab sooritada 10.-18.06.2020.
 • Loovtööde kaitsmine (29 õpilast, 16 tööd) toimub 1. juunil kahes grupis. Täpsem ajakava tuleb!
 • Sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne). -8. klassidele ei toimu aktuseid. Tunnistused aastalõpu hinnetega pannakse üles e-kooli, diplomid ja tänukirjad jagatakse kätte sügisel. Erandiks on teises koolis edasiõppijad, kellele antakse tunnistus paberkandjal õpetajaga/klassijuhatajaga kokkulepitud aegadel.
 • Põhikooli lõpueksameid ei toimu.
 • Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt “rahuldavad” ja kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.
 • Põhikooli saab lõpetada ka õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kuni kahe "puuduliku" või "nõrga" aastahindega.
 • Üheksanda klassi tutipäevaaktus toimub virtuaalselt 27. mail.
 • Lõpuaktust traditsioonilisel kujul ei toimu. Kool arutab ja paneb paika lõputunnistuste üleandmise täpsema tseremoonia 25. maiks arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid (osalejate arvu osas, 2+2 reegel jms).