Armas koolipere! Head õpilased ja lapsevanemad!

Me kõik soovime, et saaksime päriselt koolis käia, üksteisega näost-näkku kohtuda ja vahetus kontaktis õpetaja ja kaasõpilastega uusi ja põnevaid asju õppida.

Selleks, et see soov täituks, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning püüda hoida ennast ja teisi tervetena.

Kui avastad endal haigestumise tunnuseid (palavik, köha, nohu jms), siis ole hea ja jää seekord rahulikult koju! Võta ühendust oma perearstiga ja oota ära diagnoos.

Jää koju ka siis, kui Sinu õel, vennal või vanematel (pereliikmed) ilmnevad haigestumise tunnused.

Kool ootab Sind tagasi, kui on kindel, et pereliikmetel ja Sinul ei tuvastatud COVID19 viirust ja Sinu tervislik seisund võimaldab koolis õppetööd jätkata.

Meeles tuleb ka pidada, et tervislikel põhjustel koolist puudumine ei tähenda automaatselt, et tegemist on koroonaviirusega, inimene võib ka lihtsalt külmetunud olla. Samuti võib koroonaviirusesse jääda igaüks meist – ka siis, kui teeme omalt poolt kõik õigesti. Seepärast palun, et jääksime üksteise suhtes lugupidavaks ja hoolivaks ning hoiduksime üksteise sildistamisest, süüdistamisest ja halvustamisest. Oleme üksteist toetav ja kokkuhoidev koolipere!

Kui oled koduses karantiinis ja oled terve, siis toimub Sinuga õppetöö distantsõppena.

Soovin veelkord meile kõigile uueks õppeaastaks tugevat tervist, teineteise mõistmist ja üksteisest hoolimist!

Täiendavad käitumisjuhised ja soovitused alates 16.11.2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga ning

võttes aluseks Eesti Vabariigi Peaministri soovitused ja Pärnu Linnapea käskkirjas nr 59 10.11.2020 toodud meetmed:

Koolimajas

  • oleme üksteise suhtes viisakad ja hoiame võimalusel distantsi;
  • õpilaste sõpradel koolimajja mitte siseneda;
  • lapsevanemad on kooli oodatud juhul, kui probleeme ei ole võimalik lahendada sidevahendite teel.

Kõigile kooli töötajatele on tagatud kaitsemaskide ja visiiride kättesaadavus kooli kantseleis.

Direktor Margus Veri