Kool on alates 17. maist kõigile õpilastele avatud.
Olete oodatud! 🙂
Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tundide ajad on endised.
(tunniplaan https://ylejoe.edupage.org/timetable)
 
Söömiste ajakava on muutunud seoses õpilaste hajutamise nõudega. (muudetud 14.05.2021)
1.a – 9.45
1.b – 9.50
1.c – 9.55
1.d – 10.00
2. klassid – 10.40
3. klassid – 10.50
4. klassid – 10.55
5. klassid – 11.05
6. klassid – 11.50
7. klassid – 12.00
8. ja 9. klassid – 12.05
NB! Söökla palus kinni pidada aegadest!
---
Juhised üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks 2020/21. õppeaasta kevadel